Domenai.lt kreditai


Kas yra Domenai.lt kreditai?

Naudodamiesi jais, dalyvausite Domenai.lt klientų lojalumo programoje.

Kokia yra Domenai.lt kreditų vertė?

1 kreditas = 1 euras.

Kam naudojami sukaupti kreditai?

Kreditais galite atsiskaityti už bet kurią Domenai.lt paslaugą – talpinti domenus ir interneto svetaines, registruoti SSL sertifikatus, pratęsti planus. Kreditais leidžiama padengti iki 100 % sąskaitos sumos.

Kaip gauti kreditų?

Pirkdami ar pratęsdami domenus, nuo apmokėtos sumos iš karto gausite 5 % premiją kreditais. Pavyzdžiui, jei domeno registracija kainavo 10 eurų, įvykdžius užsakymą, į jūsų kreditų sąskaitą bus pervesta 0,50 kredito. 1 kreditas = 1 euras.

Kaip panaudoti kreditus?

Užsakant paslaugas, jums bus pasiūlyta padengti sąskaitą kreditais. Galėsite nuspręsti, ar norite juos išleisti, ar kaupsite toliau. Kreditais galima padengti iki 100 % sąskaitos sumos.

Jei kreditais dengiate dalį sąskaitos sumos, bet jos neapmokate, kreditai anuliuojami.

Jei kreditais dengiate visą sąskaitos sumą, užsakymas vykdomas automatiškai. Atsisakius užsakytų paslaugų, kreditai negrąžinami.

Pavyzdžiui, užsisakę paslaugų, kurių vertė 10 eurų (įskaitant PVM), būsite sukaupę 3 kreditus ir galėsite pasirinkti, ar norite jais padengti dalį sąskaitos sumos. Jums bus pritaikyta nuolaida, o išankstinio mokėjimo sąskaita perrašyta. Šiuo atveju panaudoję kreditus mokėsite 7 eurus.

Kitos sąlygos

Domenai.lt turi teisę keisti sąlygas, nutraukti arba sustabdyti Domenai.lt kreditų programą. Apie pasikeitusias sąlygas, nutraukiamą arba sustabdomą programą klientai informuojami el. paštu ir (arba) telefonu.

Domenai.lt turi teisę siųsti klientui informacines žinutes ir kitą Domenai.lt kreditų programai aktualią informaciją el. paštu.

Domenai.lt klientai turi teisę atsisakyti dalyvauti Domenai.lt kreditų programoje, tokiu atveju kreditai ir premijos nėra skaičiuojami.

Rekomendavimo programos sąlygos paskutinį kartą keistos 2017 07 12.

(© 2004 - 2024) Domenai.lt